Portál sociálních, zdravotních a prorodinných služeb města Žďár nad Sázavou

Adiktologická ambulance Kolping

17. 5. 2022

Žižkova 16 

591 01 Žďár nad Sázavou

tel: + 420 608 816 721

email: josef.soukal@kolping.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Josef Soukal

www.ambulance.kolping.cz