Portál sociálních, zdravotních a prorodinných služeb města Žďár nad Sázavou

Kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogových závislostí Spektrum. Pro všechny, kteří užívají nelegální návykové látky.

Žižkova 16

591 01 Žďár nad Sázavou

tel: 606 064 881

email: jana.peskova@kolping.cz

Kontaktní osoba: Bc. Jana Pešková

www.kacko.kolping.cz