Portál sociálních, zdravotních a prorodinných služeb města Žďár nad Sázavou

Kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogových závislostí Kolping. Pro všechny, kteří užívají nelegální návykové látky.

Budova Spektra

Žižkova 16

591 01 Žďár nad Sázavou

tel: 608 516 719, 606 669 400

email: veronika.molikova@kolping.cz

Kontaktní osoba: Veronika Molíková, DiS

www.kacko.kolping.cz