Portál sociálních, zdravotních a prorodinných služeb města Žďár nad Sázavou

Odborný ředitel organizace, vedoucí Adiktologické ambulance Kolping

Kolpingovo dílo Česé republiky z.s.

Žižkova 300/16

591 01 Žďár nad Sázavou

tel.: + 420 608 816 721

www.kolping.cz