Portál sociálních, zdravotních a prorodinných služeb města Žďár nad Sázavou

Potřebujete poradit?

Odbor sociální MěÚ Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou

Bc. Denisa Bencová
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
tel: 566 688 332
e-mail: denisa.bencova@zdarns.cz

Odbor sociální MěÚ Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou

Bc. Karel Březina
Oddělení sociální práce 
tel: 566 688 328
e-mail: karel.brezina@zdarns.cz