Portál sociálních, zdravotních a prorodinných služeb města Žďár nad Sázavou

Diecézní pouť rodin

31. 8. 2019

09:20 - 15:30
bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše

16. diecézní pouť rodin k 30. výročí svatořečení Anežky České s mottem "Rozdávat pokoj a naději".

9:20 ranní duchovní slovo R. D. Mgr. Marián Kalina
10:00 pontifikální mše svatá v bazilice, hlavní celebrant diecézní biskup brněnský Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
12:00 program na hlavním pódiu, zámeckých nádvořích a zahradě
15.30 zakončení pouti, závěrečná modlitba a požehnání na cestu

Duchovní akce, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše

Vstupné : zdarma
Pořadatel: Římskokatolická farnost ZR II, telefon: 566 625 190, e-mail: zalesky@biskupstvi.cz