Portál sociálních, zdravotních a prorodinných služeb města Žďár nad Sázavou

Knihovny v projektu Nenechte mozek zlenivět

16. 9. 2019

Trénování paměti s certifikovanou trenérkou paměti a kreativity Janou Vejsadovou.

Knihovna Matěje Josefa Sychry
oddělení pro dospělé čtenáře

od 9 hodin kurz pro seniory
od 13 hodin kurz pro slabozraké a nevidomé

Více informací o přihláškách najdete zde.