Portál sociálních, zdravotních a prorodinných služeb města Žďár nad Sázavou

Výslovný zákaz dalšího opisování rukopisu

17. 10. 2019

od 17 hodin
Knihovna Matěje Josefa Sychry
oddělení pro děti a mládež

Druhá ze tří besed Vladimíra Trojánka / Jakuba Šofara
Tentokrát věnovaná výhradně "druhému“ či "paralelnímu“ literárnímu "oběhu“, tedy literatuře (knihám, edicím, časopisům, postavám) vycházejícím v ČSSR, především v období normalizace, neoficiálně (včetně osobních vzpomínek).

vstupné: 30,- Kč