Portál sociálních, zdravotních a prorodinných služeb města Žďár nad Sázavou

Městské byty

Odbor majetkoprávní MěÚ Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou

Lenka Milfajtová
bytová agenda
tel: 566 688 153
e-mail: lenka.milfajtova@zdarns.cz