Portál sociálních, zdravotních a prorodinných služeb města Žďár nad Sázavou

Krizové ubytování

Pomoc občanům, kteří se ocitli v nenadálé životní situaci spojené se ztrátou bydlení.

Odbor sociální MěÚ Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou

Ing. Petr Krábek
Telefon: 566 688 320, 736 510 465
E-mail: petr.krabek@zdarns.cz 
Webové stránky: www.zdarns.cz