Portál sociálních, zdravotních a prorodinných služeb města Žďár nad Sázavou

Návrat z vězení

 • Odbor sociální MěÚ Žďár nad Sázavou, kurátor pro dospělé
  X

  Bc. Karel Březina
  kurátor pro dospělé, péče o osoby žijící odlišným způsobem života

  Telefon: 566 688 328
  Email: karel.brezina@zdarns.cz 

 • Poradenství
  X
  • AL PASO Vysočina
   X

   Terénní program pro osoby vracející se z výkonu trestu, osoby s trestní minulostí a blízké osoby v krizi

   Karlovo nám. 41/30
   674 01 Třebíč

   Telefon:  731 644 168
   E-mail: alpaso@trebic.charita.cz 
   Webové stránky: https://trebic.charita.cz/nase-sluzby/al-paso-vysocina/ 
   Kontaktní osoba: Marie Petříčková DiS.

  • Probační a mediační služba ČR
   X

   Komenského 1786/25
   591 01 Žďár nad Sázavou

   Telefon: 778 731 758
   E-mail: kodehnalova@pms.justice.cz
   Webové stránky: www.pmscr.cz

   Kontaktní osoba: Mgr. Kamila Odehnalová

  • Občanská poradna Žďár nad Sázavou
   X

   Dolní 165/1
   591 01 Žďár nad Sázavou

   Telefon: 566 520 165
   E-mail: info@opzdar.cz
   Webové stránky: http://www.opzdar.cz/

  • Portimo, o. p. s.
   X

    Vratislavovo náměstí 12 (poliklinika)
   592 31 Nové Město na Moravě

   Telefon: 566 616 121, 566 615 217
   E-mail: op@portimo.cz 
   Webové stránky: https://www.portimo.cz/obcanska-poradna 
   Kontaktní osoba: Bc. Michaela Svobodová, DiS.

    

    

 • Zaměstnání
  X
  • Úřad práce ČR Kontaktní pracoviště Žďár nad Sázavou
   X

   Úřad práce ČR Kontaktní pracoviště Žďár nad Sázavou 

    

   Strojírenská 2210/28
   591 01 Žďár nad Sázavou

   Telefon: 950 177 086
   Webové stránky: https://www.uradprace.cz/zdar-nad-sazavou

  • Kovoles, o. p. s.
   X

   náměstí Republiky 22
   591 01 Žďár nad Sázavou

   Provozovna Sejřek

   Telefon: 608 444 099
   E-mail: kovoles@kolping.cz
   Kontaktní osoba: Pavel Beneš

   Provoz pozastaven.

  • Úsvit, o. p. s.
   X

   Jihlavská 2283/28
   591 01 Žďár nad Sázavou

   Telefon: 724 344 662, 732 414 546
   Webové stránky: https://usvit-o-p-s8.webnode.cz/ 
   Kontaktní osoba: Milan Janáček

 • Bydlení
  X
  • Městské byty
   X
  • Azylové bydlení
   X
   • Domov pro matky (otce s dětmi)
    X

    Kontakt: www.azylovydumjecminek.cz

    info@azylovydumjecminek.cz

    kontaktní osoby:

    Ing. Jaromír Kalina – ředitel, statutární zástupce organizace

    reditel@azylovydumjecminek.cz

    mobil: 733 292 205


    Michaela Ondráčková, DiS. – sociální pracovnice Domova pro matky (otce) s dětmi

    michaela.ondrackova@azylovydumjecminek.cz

    mobil: 604 717 349


    Mgr. Nela Šupková – vedoucí Terénní práce

    nela.supkova@azylovydumjecminek.cz

    mobil: 773 802 239

   • Azylový dům pro muže
    X

    Dvořákova 16
    591 01 Žďár nad Sázavou

    Telefon: 778 548 489, 778 548 487
    E-mail: azyl@socsluzbyzdar.cz
    Webové stránky:  https://www.socsluzbyzdar.cz/azylovy-dum
    Kontaktní osoba: Mgr. Bohumila Slámová

  • Nedostatek financí na bydlení
   X

   Úřad práce ČR Kontaktní pracoviště Žďár nad Sázavou 

   Strojírenská 2210/28, oddělení nepojistných dávek 3.patro
   591 01 Žďár nad Sázavou

   Telefon: 950 177 089
   Webové stránky: https://www.uradprace.cz/zdar-nad-sazavou