Portál sociálních, zdravotních a prorodinných služeb města Žďár nad Sázavou

Azylový dům pro muže

Dvořákova 16
591 01 Žďár nad Sázavou

Telefon: 778 548 489, 778 548 487
E-mail: azyl@socsluzbyzdar.cz
Webové stránky:  https://www.socsluzbyzdar.cz/azylovy-dum
Kontaktní osoba: Mgr. Bohumila Slámová