Portál sociálních, zdravotních a prorodinných služeb města Žďár nad Sázavou

Odbor sociální MěÚ Žďár nad Sázavou, kurátor pro dospělé

Bc. Karel Březina
kurátor pro dospělé, péče o osoby žijící odlišným způsobem života

Telefon: 566 688 328
Email: karel.brezina@zdarns.cz