Portál sociálních, zdravotních a prorodinných služeb města Žďár nad Sázavou

AL PASO Vysočina

Terénní program pro osoby vracející se z výkonu trestu, osoby s trestní minulostí a blízké osoby v krizi

Karlovo nám. 41/30
674 01 Třebíč

Telefon:  731 644 168
E-mail: alpaso@trebic.charita.cz 
Webové stránky: https://trebic.charita.cz/nase-sluzby/al-paso-vysocina/ 
Kontaktní osoba: Marie Petříčková DiS.