Portál sociálních, zdravotních a prorodinných služeb města Žďár nad Sázavou

Osamělost

 • Senior Point
  X

  Knihovna Matěje Josefa Sychry
  Havlíčkovo nám. 5
  591 01 Žďár nad Sázavou

  Telefon:  566 621 883, 778 744 114
  E-mail:  seniorpoint@knihzdar.cz
  Webové stránky: http://www.knihzdar.cz/seniorpoint/
  Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Hošková


 • Active – středisko volného času
  X

  Dolní 3
  591 01 Žďár nad Sázavou

  Telefon: 566 621 515
  E-mail: activezdar@activezdar.cz
  Webové stránky: http://www.activezdar.cz/ 
  Kontaktní osoba: Mgr. Zdenka Volavá

 • Knihovna Matěje Josefa Sychry
  X

  Havlíčkovo náměstí 253/5
  591 01 Žďár nad Sázavou

  Telefon: 566 623 766
  Webové stránky: www.knihzdar.cz
  Zástupce organizace: Mgr. Roman Kratochvíl

 • Sdružení křesťanských seniorů
  X

  Dolní 165/1
  591 01 Žďár nad Sázavou

  Telefon: 608 970 229
  E-mail: kodyszr@seznam.cz
  Webové stránky:http://www.krestanstiseniori.cz/domu
  Kontaktní osoba: Stanislav Kodys

 • Svaz důchodců ČR
  X

  Dolní 165/1
  591 01 Žďár nad Sázavou

  Telefon: 721 122 053
  Webové stránky: www.senioricr.cz
  Kontaktní osoba: Emílie Benešová

 • Klub bechtěreviků
  X

  Purkyňova 452/3
  591 01 Žďár nad Sázavou

  Telefon: 776 012 540
  E-mail: miklik@ebzet.cz
  Webové stránky: www.klub-bechtereviku.cz
  Kontaktní osoba: Jaroslav Miklík

 • Parkinson klub Žďár nad Sázavou
  X

  Dolní 165/1
  591 01 Žďár nad Sázavou

  Telefon: 607 779 384
  E-mail: marie.benesova@unet.cz
  Webové stránky: www.spolecnost-parkinson.cz
  Kontaktní osoba: Marie Benešová

 • Svaz diabetiků ČR
  X

  Dolní 165/1
  591 01 Žďár nad Sázavou

  Telefon: 605 150 160
  E-mail: vondrackova.zr@seznam.cz
  Kontaktní osoba: Ing. Marie Vondráčková

 • Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s., Žďár nad Sázavou
  X

  Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., ZO Žďár nad Sázavou, p.s.

  Dolní 165/1
  591 01 Žďár nad Sázavou

  Telefon: 702 022 538
  E-mail: snn.turkova@seznam.cz 
  Webové stránky: www.cnn-vysocina.cz/zdar-nad-sazavou  
  Kontaktní osoba: Ilona Turková

 • Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
  X

  Komenského 1
  591 01 Žďár nad Sázavou

  Telefon: 778 702 412
  E-mail: liml@sons.cz
  Webové stránky: www.sons.cz
  Kontaktní osoba: Miroslav Liml

 • Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR
  X

  Dolní 165/1
  591 01 Žďár nad Sázavou

  Telefon: 737 674 698
  E-mail: krejci.1942@seznam.cz
  Webové stránky: www.civilky.cz
  Kontaktní osoba: Drahomíra Krejčí