Portál sociálních, zdravotních a prorodinných služeb města Žďár nad Sázavou

Family Point

Studentská 4
591 01 Žďár nad Sázavou

Telefon: 732 472 892
E-mail: zdarns@familypoint.cz
Webové stránky: www.zdarns.familypoint.cz
Kontaktní osoby: Jana Kamarádová, DiS., Ivana Petrová