Portál sociálních, zdravotních a prorodinných služeb města Žďár nad Sázavou

Český červený kříž

25. 9. 2019

Oblastní spolek Českého červeného kříže Žďár nad Sázavou

Komenského 1
591 01 Žďár nad Sázavou

Telefon: 732 184 041
E-mail: zdarnadsazavou@cervenykriz.eu 
Webové stránky: https://www.cervenykriz.eu/oblastnispolky/79/os-cck-zdar-nad-sazavou
Kontaktní osoba: Irena Polednová