Portál sociálních, zdravotních a prorodinných služeb města Žďár nad Sázavou

Středisko výchovné péče Velké Meziříčí, odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou

Poradenství s dlouhodobými výchovnými problémy.

Veselská 32/45

591 01 Žďár nad Sázavou

Telefon: 602 525 793
E-mail:  svpvm@vuvm.cz, krestanova@vuvm.cz
Webové stránky: https://www.vuvm.cz/kontakty/odloucene-pracoviste-zdar-nad-sazavou

Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Křesťanová