Portál sociálních, zdravotních a prorodinných služeb města Žďár nad Sázavou

Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno

Dolní 165/1
591 01 Žďár nad Sázavou

Telefon: 778 772 455
E-mail: vysocina@ranapece.cz
Webové stránky: www.ranapece.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Špuláková