Portál sociálních, zdravotních a prorodinných služeb města Žďár nad Sázavou

Poradenství

 • Terénní program
  X

  Brodská 33
  591 01 Žďár nad Sázavou

  Telefon: 778 111 553
  E-mail: tp.navratilova@socsluzbyzdar.cz 
  Webové stránky: https://www.socsluzbyzdar.cz/sluzby/terenni_program 
  Kontaktní osoba: Bc. Monika Navrátilová

 • Poradenské centrum Kolping
  X

  Odborná podpora a poradenství pro pedagogy a rodiče dětí a žáků při řeší náročné situace související se školním prostředím, s výchovou a vzděláváním, s kontaktem mezi sebou a s dalšími institucemi v sociální a zdravotnické oblasti.

  Dolní 165/1, 2. patro, dveře č. 210 (budova České pojišťovny)
  591 01 Žďár nad Sázavou

  Telefon: 725 737 808, 725 741 156
  E-mail: renata.horka@kolping.czkaterina.souckova@kolping.cz 
  Webové stránky: http://www.kolping.cz/zarizeni/poradenske-centrum-kolping/ 
  Kontaktní osoba: Mgr. Renata Horká; Mgr., Bc. Kateřina Součková

 • Charitní záchranná síť
  X

  Horní 22
  591 01 Žďár nad Sázavou

  Telefon: 730 163 134, 777 755 469
  E-mail: chzs@zdar.charita.cz
  Webové stránky: https://zdar.charita.cz/nase-sluzby-a-zarizeni/charitni-zachranna-sit/
  Kontaktní osoba: Mgr. Jana Kincová Křížková

 • Právní poradenství
  X
  • Občanská poradna Žďár nad Sázavou
   X

   Dolní 1
   591 01 Žďár nad Sázavou

   Telefon: 566 520 165
   E-mail: info@opzdar.cz
   Webové stránky: www.opzdar.cz
   Kontaktní osoba: JUDr. Dagmar Čížková

  • Portimo, o. p. s.
   X

   Vratislavovo náměstí 12
   592 31 Nové Město na Moravě

   Telefon: 566 616 121
   E-mail: op@portimo.cz 
   Webové stránky: https://www.portimo.cz/obcanska-poradna 
   Kontaktní osoba: Mgr. Martina Vodrážková

 • Dluhové poradenství
  X
  • Občanská poradna Žďár nad Sázavou
   X

   Dolní 1
   591 01 Žďár nad Sázavou

   Telefon: 566 520 165
   E-mail: info@opzdar.cz
   Webové stránky: www.opzdar.cz
   Kontaktní osoba: JUDr. Dagmar Čížková

  • Portimo, o. p. s.
   X

   Vratislavovo náměstí 12
   592 31 Nové Město na Moravě

   Telefon: 566 616 121
   E-mail: op@portimo.cz 
   Webové stránky: https://www.portimo.cz/obcanska-poradna 
   Kontaktní osoba: Mgr. Martina Vodrážková

 • Oběti násilí a kriminality
  X
  • Bílý kruh bezpečí
   X

   Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006

   Žižkova 1683/13
   586 01 Jihlava

   Telefon: 606 631 551
   E-mail: bkb.jihlava@bkb.cz 
   Webové stránky: https://www.bkb.cz/kontakt/ceska-republika/jihlava/
   Kontaktní osoba: Mgr.Antonín Křoustek

  • Intervenční centrum Vysočina
   X

   Krizová pomoc pro osoby ohrožené domácím násilím 606 520 546

   Každý pracovní den 8:00 – 18:00

   Masarykovo náměstí 47
   586 01 Jihlava

   Telefon: 567 215 532
   E-mail: ic.vysocina@psychocentrum.cz
   Webové stránky: www.intervencni-centrum.cz
   Kontaktní osoba: Mgr. Jana Volná

  • Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí
   X

   Bezplatná a nonstop telefonická pomoc 116 006

  • Linka právní pomoci
   X

   Právní rady ohledně problémů dítěte.

   Telefon: 777 800 002

   Linka je bezplatná a má provoz každou středu 10:00-18:00

  • Probační a mediační služba ČR
   X

   Komenského 1786/25
   591 01 Žďár nad Sázavou

   Telefon: 731 692 748
   E-mail: mirovska@pms.justice.cz
   Webové stránky: www.pmscr.cz
   Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Nováková Irovská

  • Občanská poradna Žďár nad Sázavou
   X

   Dolní 1
   591 01 Žďár nad Sázavou

   Telefon: 566 520 165
   E-mail: info@opzdar.cz
   Webové stránky: www.opzdar.cz
   Kontaktní osoba: JUDr. Dagmar Čížková