Portál sociálních, zdravotních a prorodinných služeb města Žďár nad Sázavou

Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví

Okružní 1
591 01 Žďár nad Sázavou

Telefon: 777 756 410
E-mail: klubv9@zdar.charita.cz
Webové stránky: https://zdar.charita.cz/nase-sluzby/klubv9/

Kontaktní osoba: Bc. Ivana Ptáčková