Portál sociálních, zdravotních a prorodinných služeb města Žďár nad Sázavou

Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví

Okružní 1
591 01 Žďár nad Sázavou

Telefon: 777 756 410
E-mail: klubv9@zdar.charita.cz
Webové stránky: www.zdar.charita.cz/nase-sluzby-a-zarizeni/klub-v-9-centrum-sluzeb-pro-podporu-dusevniho-zdravi
Kontaktní osoba: Bc. Ivana Ptáčková