Portál sociálních, zdravotních a prorodinných služeb města Žďár nad Sázavou

Stacík – denní stacionář pro mentálně postižené

Haškova 14
591 01 Žďár nad Sázavou

Telefon: 778 548 430
E-mail: stacionar@socsluzbyzdar.cz
Webové stránky: www.socsluzbyzdar.cz/sluzby/denni-stacionar-pro-mentalne-postizene-osoby/stacik
Kontaktní osoba: Jaroslav Král