Portál sociálních, zdravotních a prorodinných služeb města Žďár nad Sázavou

Stacík – denní stacionář pro mentálně postižené

Haškova 14
591 01 Žďár nad Sázavou

Telefon: 778 548 430
E-mail: stacionar@socsluzbyzdar.cz
Webové stránky: https://www.socsluzbyzdar.cz/sluzby/stacik

Kontaktní osoba: Jaroslav Král