Portál sociálních, zdravotních a prorodinných služeb města Žďár nad Sázavou

Adiktologická ambulance Kolping

Žižkova 16
591 01 Žďár nad Sázavou

Telefon: 608 816 721
E-mail: josef.soukal@kolping.cz
Webové stránky: www.ambulance.kolping.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Josef Soukal