Portál sociálních, zdravotních a prorodinných služeb města Žďár nad Sázavou

Kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky Kolping

Budova Spektra
Žižkova 16
591 01 Žďár nad Sázavou

Telefon: 608 516 719, 606 669 400
E-mail: veronika.molikova@kolping.cz
Webové stránky: www.kacko.kolping.cz
Kontaktní osoba: Veronika Molíková, DiS