Portál sociálních, zdravotních a prorodinných služeb města Žďár nad Sázavou

Řešení konfliktů

 • Policie ČR
  X

  Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina 

  Územní odbor Žďár nad Sázavou
  Brněnská 23
  591 20 Žďár nad Sázavou

  Tel.:974 282 111 fax:974 282 658
  E-mail: zr.sekret@pcr.cz
  Webové stránky: https://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-zdar-nad-sazavou-103440.aspx


  Ředitel: plk. Mgr. Miroslav Buchta

  Bezplatná linka tísňového volání Policie ČR 158

 • Městská policie
  X

  Tísňová linka Městské policie Žďár nad Sázavou 156

  náměstí Republiky 75/2
  591 01 Žďár nad Sázavou

  Telefon: 566 622 588
  E-mail: mp@zdarns.cz
  Webové stránky: https://www.zdarns.cz/samosprava/mp/
  Zástupce organizace: Mgr. Martin Kunc

 • Bílý kruh bezpečí
  X

  Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006

  Žižkova 1683/13
  586 01 Jihlava

  Tel: 606 631 551
  E-mail: bkb.jihlava@bkb.cz 
  Webové stránky: https://www.bkb.cz/kontakt/ceska-republika/jihlava/
  Kontaktní osoba: Ing. Ctibor Čepička

 • Intervenční centrum Vysočina
  X

  Krizová pomoc pro osoby ohrožené domácím násilím

  Každý pracovní den 8:00 – 17:30

  Třída Legionářů1468/36
  586 01 Jihlava

  Telefon: 567 215 532, 606 520 546
  E-mail: ic.vysocina@psychocentrum.cz
  Webové stránky: www.intervencni-centrum.cz
  Kontaktní osoba: Mgr. Andrea Vrtalová

 • Odbor sociální MěÚ Žďár nad Sázavou
  X

  Odbor sociální MěÚ Žďár nad Sázavou
  Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou

  Ing. Petr Krábek
  Telefon: 566 688 320, 736 510 465
  E-mail: petr.krabek@zdarns.cz
  Webové stránky: www.zdarns.cz

   

 • Probační a mediační služba ČR
  X

  Komenského 1786/25
  591 01 Žďár nad Sázavou

  Telefon: 778 731 758
  E-mail: kodehnalova@pms.justice.cz
  Webové stránky: www.pmscr.cz

  Kontaktní osoba: Mgr. Kamila Odehnalová

 • Psychocentrum – manželská a rodinná poradna
  X

  Horní 22
  591 01 Žďár nad Sázavou

  Telefon: 566 621 404
  E-mail: poradna.zr@psychocentrum.cz
  Webové stránky: www.psychocentrum.cz
  Kontaktní osoba: PhDr. Ivana Šimková

 • Linka bezpečí
  X

  Bezplatná nonstop linka pro děti a dospívající 116 111

  Linka bezpečí, z.s.
  Ústavní 95
  181 00 Praha 8 – Bohnice

  Tel.: 266 727 979
  E-mail: info@linkabezpeci.cz
  Webové stránky: www.linkabezpeci.cz

  Internetová linka bezpečí: pomoc@linkabezpeci.cz

 • Linka právní pomoci
  X

  Právní rady ohledně problémů dítěte. Linka je bezplatná a má provoz každou středu 10:00-18:00

  Nadace Naše dítě
  Ústavní čp. 95
  181 00 Praha 8

  Tel: 777 800 002

  E-mail: nadace@nasedite.cz

  Webové stránky: www.nasedite.cz

   

   

 • Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí
  X

  Bílý kruh bezpečí, z. s.

  U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5

  Tel: 257 317 110 nepřetržitě, fax: 251 512 299

  E-mail: centrala.praha@bkb.cz, 116006@bkb.cz

  Webové stránky: www.bkb.cz

  Bezplatná a nonstop telefonická pomoc: 116 006

 • Růžová linka
  X

  Telefonická krizová pomoc pro rodiče, pomáhá řešit jakýkoli problém dítěte

  Česká společnost pro ochranu dětí
  Ruská 87
  Praha 10
  100 00

  Tel: 272 736 263

  Webová stránka: www.remedium.cz/vzdelavaci-programy/adresar-krizovych-sluzeb/detail_pobocky.php?p=20

  Kontaktní osoba: MUDr. Eva Vaníčková, CSc.

  po – pá 8:00 – 20:00

  víkendy a svátky 14:00 – 20:00

 • Rodičovská linka
  X

  Linka bezpečí, z.s.
  Ústavní 95
  181 00 Praha 8 – Bohnice

  Telefon: 840 111 234, 606 021 021
  Email: pomoc@rodicovskalinka.cz

  Webová stránka: https://www.rodicovskalinka.cz/

  Pro dospělé, jež chtějí poradit s výchovou dětí

  Linka je v provozu v pondělí od 13.00-16.00 a ve středu od 16.00-19.00

 • Občanská poradna Žďár nad Sázavou
  X

  Dolní 165/1
  591 01 Žďár nad Sázavou

  Telefon: 566 520 165
  E-mail: info@opzdar.cz
  Webové stránky: http://www.opzdar.cz/

 • Portimo, o. p. s.
  X

   Vratislavovo náměstí 12 (poliklinika)
  592 31 Nové Město na Moravě

  Telefon: 566 616 121, 566 615 217
  E-mail: op@portimo.cz 
  Webové stránky: https://www.portimo.cz/obcanska-poradna 
  Kontaktní osoba: Bc. Michaela Svobodová, DiS.