Portál sociálních, zdravotních a prorodinných služeb města Žďár nad Sázavou

Intervenční centrum Vysočina

Krizová pomoc pro osoby ohrožené domácím násilím

Každý pracovní den 8:00 – 17:30

Třída Legionářů1468/36
586 01 Jihlava

Telefon: 567 215 532, 606 520 546
E-mail: ic.vysocina@psychocentrum.cz
Webové stránky: www.intervencni-centrum.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Andrea Vrtalová