Portál sociálních, zdravotních a prorodinných služeb města Žďár nad Sázavou

Rodičovská linka

Telefon: 840 111 234, 606 021 021
Email: pomoc@rodicovskalinka.cz

pro dospělé, jež chtějí poradit s výchovou dětí

linka je v provozu v pondělí od 13.00-16.00 a ve středu od 16.00-19.00