Portál sociálních, zdravotních a prorodinných služeb města Žďár nad Sázavou

Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Odbor školství, kultury a tělovýchovy
Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou

Mgr. Alena Koktavá
koordinátorka inkluze
Telefon: 566 688 138
E-mail: alena.koktava@zdarns.cz

Mgr. Blanka Lučková
vedoucí odboru
Telefon: 566 688130
E-mail: blanka.luckova@zdarns.cz