Portál sociálních, zdravotních a prorodinných služeb města Žďár nad Sázavou

Poradenské centrum Kolping

25. 2. 2020

Odborná podpora a poradenství pro pedagogy a rodiče dětí a žáků při řeší náročné situace související se školním prostředím, s výchovou a vzděláváním, s kontaktem mezi sebou a s dalšími institucemi v sociální a zdravotnické oblasti.

Dolní 165/1, 2. patro, dveře č. 210 (budova České pojišťovny)
591 01 Žďár nad Sázavou

Telefon: 725 737 808, 725 741 156
E-mail: renata.horka@kolping.czkaterina.souckova@kolping.cz 
Webové stránky: http://www.kolping.cz/zarizeni/poradenske-centrum-kolping/ 
Kontaktní osoba: Mgr. Renata Horká; Mgr., Bc. Kateřina Součková