Portál sociálních, zdravotních a prorodinných služeb města Žďár nad Sázavou

ZŠ Komenského 6

Komenského 6
591 01 Žďár nad Sázavou 3

Telefon: 566 591 421 
E-mail: sekretariat@3zszdar.cz
Webové stránky: www.3zszdar.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Ivo Kuttelwascher