Portál sociálních, zdravotních a prorodinných služeb města Žďár nad Sázavou

ZŠ Švermova 4

Švermova 4
591 01 Žďár nad Sázavou 4

Telefon: 566 503 961
E-mail: skola@4zszdar.cz
Webové stránky: www.4zszdar.cz 

Kontaktní osoba:  PaeDr. Jaroslav Ptáček